Hastane Kat ve Birim Krokisi Şeması
23 Şubat 2022

 logo.jpg  ARHAVİ DEVLET HASTANESİ
 HASTANE KAT VE BİRİM KROKİ ŞEMASI
 KAT:ACİL SERVİS
 ACİL SERVİS.jpg
HEMODİYALİZ KATI 
b-blok_zemin_kat.jpg 
A-BLOK ZEMİN KAT  
Ablok_zemin_kat.jpg 
A-BLOK BİRİNCİ KAT
 Ablok_birinci_kat.jpg
B-BLOK ZEMİN KAT 
 b-blok_zemin_kat.jpg
C-BLOK ZEMİNKAT 
 C-Blok_zemin_kat.jpg
C-BLOK BİRİNCİ KAT 
 C-Blok_birinci_kat.jpg