Komiteler
05 Ekim 2022

1.AMAÇ:Arhavi Devlet Hastanesindeki komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların periyodunu, toplantı yöneticisi ve katılımcılarını, içerik ve kapsamını gözden geçirme faaliyetleri ile ilgili yöntemleri belirlemektir.

2.KAPSAM:Bütün çalışanları kapsar.

3.KISALTMALAR:

o EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi
o EKH: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
o SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları

4. SORUMLULAR:

o Başhekim

o İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

o Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

o Kalite Yönetim Direktörü

o Kalite Yönetim Birimi

o İlgili Uzman ve Pratisyen Hekimler

o Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

o Hasta Hakları Birimi Personeli

o Anket Uygulama Birimi

5. UYGULAMA:Uygulamaların, sağlıkta kalite standartları doğrultusunda, mevzuata ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve yetkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılırlar.

Katılımcılar toplantı öncesi bilgilendirilmelidir.Bilgilendirme toplantı yöneticisi ve katılımcılarını toplantı gündemi ve süresini toplantı yeri ve zamanını kapsamalıdır. Toplantıların gündem maddelerini, yeri, zamanı ve süresi komite başkanı tarafından belirlenir, katılımcılara bir hafta öncesinden yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Komite başkanları ve üyeleri hastane başhekim tarafından belirlenip görev yazıları yazılarak tebliğ edilir. Komite başkanları ve üyelerin kimlerden oluştuğu bir tablo şeklinde belirtilmiştir. Alınan kararlar toplantı tutanağı formuna kayıt edilir.

EĞİTİM KOMİTESİ

                                                       

Dr.Metin ÖZDEMİR                       Baştabip

Şadi HATİNOĞLU                          İdari ve Mali İşler Müdürü

Sonnur ÖZKARA                            Kalite Yönetim Direktörü

Gamze ÖZPERVAN                       Eğitimden Sorumlu Personel

Dr.Fatma TULUN                           Pratisyen Hekim

Ayfer AKSOY                                  Hemşire

Necmiye YAZICIOĞLU                 Röntgen Teknisyeni

Özlem BOZKURT               Bölüm Kalite Sorumlusu

Nesrin GENÇOĞLU                       Bölüm Kalite Sorumlusu

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

Şadi HATİNOĞLU                           İdari ve Mali İşler Müdürü

Sonnur ÖZKARA                            Kalite Yönetim Direktörü

Op. Dr. Levent GENÇ                     Genel Cerrahi Uzmanı

 

Ramazan ALBAY                             Laboratuvar Sorumlusu

Gamze ÖZPERVAN                       Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

İLAÇ YÖNETİMİ

 

 

Uzm.Dr.Serhan USLU                         İç Hastalıkları Uzmanı

Op.Dr.Levent GENÇ                           Genel Cerrahi Uzmanı

Şadi HATİNOĞLU                              İdari ve Mali İşler Müdürü

Nesrin GENÇOĞLU                           Hasta İletişim Birim Sorumlusu

 

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

 

Dr.Metin ÖZDEMİR                         Baştabip

Şadi HATİNOĞLU                            İdari ve Mali İşler Müdürü – USS Sorumlusu

Sonnur ÖZKARA                               Kalite Yönetim Direktörü

OPR.DR. Anıl İNCEDERE                Kadın Hastalıkları Ve  Doğum Uzmanı

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Dr.Metin ÖZDEMİR                           Baştabip-Afet ve Acil Durum Yönetimi

Şadi HATİNOĞLU                              İdari ve Mali İşler Müdürü

Sonnur ÖZKARA                                Kalite Yönetim Direktörü

Mehmet ASILYAZICI                        Tıbbı Cihaz Yönetim Sorumlusu

Serkan ÇAKAR                                   Güvenlik Görevlisi- Güvenlik Amiri

Ramazan ALBAY                                Laborant

Emel BAYRAK                                    Bölüm Kalite Sorumlusu

Sevinç CİHAN                                      Bölüm Kalite Sorumlusu

 

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Uzm.Dr.Emre YILMAZ                  İç Hastalıkları Uzmanı & Transfüzyon Komite Başkanı

Uzm.Dr.Serhan USLU                    İç Hastalıkları Uzmanı

Op.Dr.Levent GENÇ                       Genel Cerrahi Uzmanı

Ramazan ALBAY                            Transfüzyondan Sorumlu Laborant

Asiye VURAL                                  Hemşire

Aziz EMİRAL                                  Arşiv Sorumlusu

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Dr.Metin ÖZDEMİR                          Baştabip

Şadi HATİNOĞLU                             İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sonnur ÖZKARA                              Kalite Yönetim Direktörü

Uzm.Dr.Emre YILMAZ                    İç Hastalıkları Uzmanı

Op.Dr.Levent GENÇ                         Genel Cerrahi Uzmanı

Ramazan ALBAY                               Laboratuar Sorumlusu

Ferdi YILMAZ                                   Bilgi İşlem Destek Personeli

 

Nesrin GENÇOĞLU                          Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Emel BAYRAK                                  Bölüm Kalite Sorumlusu

Sevinç CİHAN                                     Bölüm Kalite Sorumlusu 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Dr.Metin ÖZDEMİR                         Baştabip

Şadi HATİNOĞLU                            İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 

Sonnur ÖZKARA                              Kalite Yönetim Direktörü

Dr.Fatma TULUN                              Pratisyen Hekim

Gamze ÖZPERVAN                          Enfeksiyon Hemşiresi

Necmiye YAZICIOĞLU                    Röntgen Teknisyeni

Emel BAYRAK                                  Bölüm Kalite Sorumlusu

Nafiye YILMAZ                                  Bölüm Kalite Sorumlusu

Sevime YILMAZ                                Bölüm Kalite Sorumlusu

Serkan ÇAKAR                                  Güvenlik Amiri

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

Şadi HATİNOĞLU                         İdari ve Mali İşler Müdürü

Ferdi YILMAZ                                Yazılım Destek Personeli  

Kerem GÜMÜŞ                              Yazılım Destek Personeli

 Aziz EMİRAL                                   Hizmetli